3 курс ОЗО — Сектоведение

1.        Паняцце пра секту.

2.        Псіхалагічная прычына з’яулення сектанства.

3.        Гістарычныя прычына з’яулення сектанства у дарэвалюцыйнай Расіі.

4.        Новазаветнае вычэнне аб адзінстве Цартсвы Хрыстовай.

5.        Святыя айцы аб адзінстве Царквы Хрыстовай.

6.        М.Лютэр і пачатак Рэфармацыі.

7.        Анабаптысцкі рух і яго першыя лідэры.

8.        Узнікненне менаніцтва.

9.        Узнікненне баптызму і яго пачынальнікі у Англіі.

10.     Генеральныя і партыкулярныя баптысты.

11.     Абставіны узнікнення хрышчэння праз пагруженне у баптыстау. Становічша баптыстау у Англіі у XVII-XIX ст.

12.     Узнікненне і развіцце баптызму у ЗША.

13.     Баптызм у Германіі.

14.     Штундызм у Расіі. Першыя баптысты Херсонскай губерніі

15.     З’яуленне баптызму на Кауказе.

16.     Становішча баптыстау ў дарэвалюцыйнай Расіі.

17.     Становішча баптыстау ў СССР.

18.     “Евангельскія хрысціяне”: Іх узнікненне і пашырэнне.

19.     Адрозненні паміж баптыстамі і “евангельскімі хрысціянамі”. Узаемаадносіны  паміж імі у ХХ стагоддзі.

20.     Узнікненне пяцідзесятніцтва ў Расіі.

21.     Галоўнае адрозненне пяцідзесятніцтва ад баптызму. Праваслаўная ацэнка гэтай з’явы.

22.     Хрышчэнне у сучасным баптызме.

23.     Святы у сучасным баптызме.

24.     Праваслаўная крытыка першага прынцыпа баптызма.

25.     Баптысцкае вучэнне пра збаўленне верай і яго праваслауная ацэнка.

26.     Вучэнне пра Царкву у сучасным баптызме.

27.     Вучэнне пра іерархію і свяшчэнства у сучасным баптызме.

28.     Розніца паміж баптысцкім і праваслаўным разуменнем таінства Хрышчэння.

29.     Праваслаўнае абгрунтаванне практыкі хрышчэння дзецей.

30.     Адносіны баптыстау да таінства Пакаяння. Праваслаўнае вучэнне пра паходжанне гэтага таінства.

31.     Асаблівасці баптысцкага тлумачэння Вячэры Гасподняй.

32.     Адносіны баптыстау да таінства Мірапамазання. Праваслаунае вучэнне пра яго паходжанне.

33.     Праваслаунае і баптысцкае вучэнне пра шлюб.

34.     Адносіны  баптыстаў да таінства алееасвяшчэння. Свяшчэннае Пісанне пра алееасвяшчэнне.

35.     Адносіны сектантау да Божай Маці. Абгрунтаванне праваслаунага шанавання Божай Маці.

36.     Абгрунтаванне шанавання святых ангелаў і угоднікау Божых.

37.     Абгрунтаванне шанавання святых мошчаў.

38.     Абгрунтаванне шанавання святых ікон.

39.     Абгрунтаванне шанавання святых Крыжа.

40.     Адносіны сектантаў да посту. Неабходнасць посту.

41.     Неабходнасць малітваў за памерлых.

42.      Узнікненне братэрскіх менанітаў.

Рекомендуем

Вышел первый номер научного журнала "Белорусский церковно-исторический вестник"

Издание ориентировано на публикацию научных исследований в области церковной истории. Авторами статей являются преимущественно участники Чтений памяти митрополита Иосифа (Семашко), ежегодно организуемых Минской духовной семинарией.

Принимаются статьи в третий номер научного журнала "Труды Минской духовной семинарии"

Целью издания журнала «Труды Минской духовной семинарии» является презентация и апробация результатов научной работы преподавателей и студентов Минской духовной семинарии.