Гарадзенская Каложа

1

Гарадзенская Каложа 

 На беразе нястомнае ракі
Бы цень стагоддзяў, у камені застылых,
Адбітак сноу анелаў белакрылых,
Ляціш, Каложа, легка праз вякі.

Краса ўсмешкі юнай крывічанкі
І цеплыня вачэй сівых дзядоў
Мацуюць тканы пас тваіх муроў
Ды разам з сонцам асвятляюць ранкі.

Жаўронкаў спеў і пах чароўны хлеба,
І ваяроу ахвярную крывю
Усмактала ў цэглу ты сваю,
Сабой зямлю злучыушы з небам.

Бывае, калі сілы на мяжы
І сэрца захлынаецца у цемры,
Разгоняць думак цемных-цемных хеуры
Праменямі любві твае крыжы.

О міласэрны, ўсемагутны Божа!
Хвала Табе за усе, што даў ты нам,
Нямоглым, грэшным дочкам і сынам,
Хвала Табе за дар, які для нас – Каложа!

 Алесь Ляскоў

Рекомендуем

Вышел первый номер научного журнала "Белорусский церковно-исторический вестник"

Издание ориентировано на публикацию научных исследований в области церковной истории. Авторами статей являются преимущественно участники Чтений памяти митрополита Иосифа (Семашко), ежегодно организуемых Минской духовной семинарией.

Принимаются статьи во второй номер научного журнала "Труды Минской духовной семинарии"

Целью издания журнала «Труды Минской духовной семинарии» является презентация и апробация результатов научной работы преподавателей и студентов Минской духовной семинарии.